İngilizcede filler Türkçe’dekinin aksine içinde nesne yada tümleç bulunan cümlelerde nesneden önce kullanılırlar. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

“Ali portakal yiyor” cümlesi ingilizce mantığında “Ali yiyor bir portakal” olarak ele alınır

Olmak fiili ingilizce de istisna bir fiildir. Cümle içerisinde kullanılırken geniş zamanda görev yapıyorsa ve cümlenin ana fiiliyse “to be” olarak değil şahıs zamirleri veya diğer öznelere göre değişerek am, is, are olarak kullanılırlar.

Daha fazla bilgi için Personal Pronouns (Şahıs Zamirleri) konusuna göz atınız.

Bunların kullanım şekilleri aşağıdadır.

I am — I’m

You are — You’re

He is — He’s

She is — She’s

It is — It’s

We are — We’re

You are — You’re

They are — They’re

“A” ve “An” in kullanımı

A: İngilizce’de “bir, herhangi bir” anlamına gelir. Sessiz harfle başlayan bir kelimeden önce kullanılır.

Örneğin;

A bridge, A phone, A laptop

An: Bu kelime’de “A” ile aynı anlama gelir fakat sesli harfle başlayan bir kelimeden önce kullanılır.

Örneğin;

An engineer, an accountant

Önemli: Bunların kullanımında bir kaç istisna vardır. Deminde gördüğümüz gibi ikisi de aynı anlam için kullanılır. Sesli veya sessiz harfe göre de birinden biri seçilir. Bunların kullanımında önemli olan kelimenin okunuşudur. A veya An, okunuşu sesli harfle başlayan Hour kelimesinin öncesinde kullanılırken A yerine An kullanılır. Çünkü Hour kelimesi “Our” gibi okunur.

Olumlu (Positive) Cümle

Olumlu cümle kurulduğunda Be (olmak) fiili ile A ve An in kullanımı aşağıdaki gibi olur.

He is an engineer  —  O bir mühendistir
She is a nurse  —  O bir hemşiredir
I’m Dinçer  —  Ben Dinçer

Olumsuz (Negative) Cümle

Olumsuz cümle kurulduğunda am — am not,  is — is not (isn’t), are not (aren’t) halini alır. Olumsuz cümlede am, is, are kısa olarak yazılıyorsa “I’m not, She’s not, We’re not” olarak yazılmalıdır.

They are not waiters —  Onlar garson değiller
She isn’t a doctor  —  O doktor değildir

Soru (Question) Cümlesi

Soru cümlelerindeyse aşağıdaki örneklerdeki gibi am, is, are öznenin başına alınır.

Is he a doctor?  —  O bir doktor mu?
Yes, he is — Evet, öyleyim
Are you a student? — Sen bir öğrenci misin?
No, i am not — Hayır, değilim
are they happy? — Onlar mutlu mu?
yes, they are

cartoon

Karikatür Kaynak : http://lishcartoons.blogspot.com/2011/01/am-is-are-fun.html